Pozdravljeni na SIZAD, 

Strokovnem interesnem združenju agencij za posredovanje začasnih del.

slovenija
podrocja

Področja delovanja SIZ-a

 • 1

  Strokovna mnenja k zakonodaji

  SIZ že od ustanovitve dalje podaja strokovne predloge za izboljšanje zakonodaje na področju posredovanja začasnih in občasnih del
 • 2

  Organizacija strokovnih srečanj

  Organiziranje posvetovanj, okroglih miz, predavanj. Zato poleg internih posvetov združenje organizira tudi predavanja in okrogle mize, namenjena širši javnosti in odprti javni obravnavi aktualnih tem.
 • 3

  Analize in raziskave

  Informatizacija procesov v zadnjem desetletju je omogočila, da lahko preko množice podatkov spremljamo in analiziramo dejavnost posredovanja študentskega dela. V preteklih letih smo člani SIZ-a opravili vrsto analiz trga študentskega dela v Sloveniji.
 • 4

  Strokovna pomoč

  Nudimo strokovno pomoč v zvezi z začasnim in občasnim delom članom združenja, delodajalcem in študentom oziroma dijakom.

Enoten portal objave neplačnikov

javna objava podjetij

No Framework

Skupen projekt

Skupen projekt je uspešno znižal število neplačnikov in pomembno izboljšal plačilno disciplino podjetij.

bootstrap60

neplacniki.info

V združenju smo vzpostavili spletni portal neplacniki.info, kjer so javno objavljena podjetja, ki zamujajo s plačilom za opravljeno delo dijakov in študentov za 60 dni in več.

standardi

Visoki standardi

Združenje se zavzema za ustrezne pogoje delovanja podjetij v dejavnosti posredovanja začasnih in občasnih del ter hkrati za čim višji standard  in kakovost storitev njegovih članov..

strokovno

Strokovna stališča

Združenje skrbi za ugled dejavnosti v javnosti ter zastopa strokovna stališča članov v stikih s pristojnimi državnimi organi.