Strokovno interesno združenje agencij za posredovanje začasnih del (SIZ) je samostojno, nepridobitno in neformalno združenje pravnih oseb, ki na podlagi veljavne koncesijske pogodbe opravljajo gospodarsko dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom.

SIZ so ustanovili študentski servisi konec leta 1997, da izpolnijo skupna prizadevanja in interese po hitrejšem reševanju problematike posredovanja dela šolajoči se mladini. Namen in cilj združenja sta bila bolj organiziran pristop k reševanju problemov, s katerimi so se srečevali študentski servisi po Sloveniji in njihovi člani, dijaki in študenti. Kljub različnim izhodiščem so se študentski servisi že 23 let nazaj strinjali, da bi bilo potrebno doseči nek minimalni standard poslovanja s študenti in podjetji ter izboljšati zakonodajo na področju posredovanja začasnih in občasnih del. Izražena je bila tudi potreba po enotnem sogovorniku nasproti državi in po močnem združenju z jasnimi stališči. Združenje se je leta 2010 preimenovalo v Strokovno interesno združenje agencij za posredovanje začasnih del.

Združenje se tako že vse od začetka delovanja s svojimi aktivnostmi zavzema za strokovnost in kakovost izvajanja dejavnosti posredovanja začasnih in občasnih del, zastopa interese članov, delodajalcev in dijakov oziroma študentov, podaja strokovna mnenja k zakonodaji, ki ureja področje posredovanja začasnih del ter nudi strokovno pomoč v zvezi z začasnim in občasnim delom članom, delodajalcem in dijakom oz. študentom.

V času svojega delovanja je združenje pomembno prispevalo k dvigu kakovosti opravljanja dejavnosti posredovanja začasnih del, se zavzemalo za transparentnost delovanja na trgu in jasen zakonodajni okvir.