Združenje se zavzema za ustrezne pogoje delovanja podjetij v dejavnosti posredovanja začasnih in občasnih del ter hkrati za čim višji standard  in kakovost storitev njegovih članov. Združenje skrbi za ugled dejavnosti v javnosti ter zastopa strokovna stališča članov v stikih s pristojnimi državnimi organi.