Združenje:

  • podaja strokovne predloge za izboljšanje zakonodaje na področju posredovanja začasnih in občasnih del;
  • organizira strokovna srečanja, okrogle mize, izobraževanja in druge dogodke;
  • razrešuje strokovna vprašanja pri izvajanju posredovanja dela in pripravlja predloge za rešitev;
  • nudi strokovno pomoč v zvezi z začasnim in občasnim delom članom združenja, delodajalcem in študentom oziroma dijakom;
  • skrbi za ugled dejavnosti v javnosti;
  • izvaja druge aktivnosti, ki so skladne z nalogami SIZ.

 

Priprava strokovnih podlag za izboljšanje zakonodaje na področju posredovanja začasnih in občasnih del

SIZ že od ustanovitve dalje pripravlja strokovne podlage in mnenja v okviru javne obravnave predlogov zakonov s področja posredovanja začasnih in občasnih del. S podajo informacij in predlogov iz prakse v smeri boljše izvedljivosti, preglednosti in nadzora področja študentskega dela smo dejavno sodelovali že vse od ustanovitve l. 1997 dalje, ko smo Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve poslali svoje predloge za spremembe »Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena organizacija oz. delodajalec za izvajanje posredovanja zaposlitve oz. posredovanja dela«.

Verjamemo, da smo agencije za posredovanje začasnih in občasnih del neločljiv in pomemben del panoge posredovanja dela in imamo kompetence, da podajamo strokovne rešitve s področja začasnega in občasnega dela, še posebej pa pri iskanju boljših rešitev prispevamo svoja operativna znanja in izkušnje.
Prepričani smo, da lahko le s sodelovanjem vseh institucij oblikujemo rešitve, ki bodo trden temelj dejavnosti in bodo omogočale kvalitetno posredovanje del v dobrobit cele družbe, še posebej pa dijakov in študentov.

 

Analize in raziskave s področja posredovanja začasnih in občasnih del

Informatizacija procesov v zadnjem desetletju je omogočila, da lahko preko množice podatkov spremljamo in analiziramo dejavnost posredovanja študentskega dela. V preteklih letih smo člani SIZ-a opravili vrsto analiz trga študentskega dela v Sloveniji.

 

Organiziranje posvetovanj, okroglih miz, predavanj

Posredovanje začasnih in občasnih del je dinamični proces, ki se skozi leta nenehno spreminja, naj gre za spremembe zakonodaje, ali pa za spreminjajoče se potrebe oz. zahteve podjetij in naših članov. Zato poleg internih posvetov združenje organizira tudi predavanja in okrogle mize, namenjena širši javnosti in odprti javni obravnavi aktualnih tem. Na drugi strani člani združenja organizirajo predavanja in delavnice, namenjene dijakom in študentom, npr. za pridobivanje znanj za bolj učinkovito nastopanje na trgu dela in iskanje prve zaposlitve.